30. Mai 2013

Årsmøde 7. - 9. Juni 2013

Sydslesvigsk Forenings årsmødeudvalg havde oprindeligt - ihukommende sparetiden - meldt ud om, at mottoet fra årsmøderne "Sydslesvig - en spændende melodi" skulle genbruges også i 2013. Men på baggrund af udvalgets dialogmøder med de helt unge rundt omkring på de sydslesvigske fællesskoler har udvalget skiftet holdning: mottoet 2013 bliver "Sydslesvig kalder". I takt med det danske mindretals intentioner om at intensivere kommunikations- og informationsforpligtelsen især overfor offentligheden i Danmark valgte årsmødeudvalget altså det nye motto. Udvalgsformand Gitte Hougaard-Werner understreger, at det gælder om, at mindretallet er præsent i Danmark - og blandt vore egne. Derfor er årsmødeplakaten 2013 af en anden og uvant men netop derfor iøjnefaldende, noget med kommunikation og information.

PDF: Dato og programm