3. Januar 2018

Invitation til UF-vinterfest

Kære medlemmer og venner af Egernførde UF, vi vil gerne invitere jer og jeres familier til vores vinterfest. Vi mødes lørdag den 03.03.2018 fra kl. 13:00 til kl. 17:00 på Medborgerhuset, Hans-Christian-Andersen-Weg 8 i Egernførde. Foreningen sørger for Kaffe og andre drikkevarer og det ville glæde os, hvis I alle sammen vil bidrage noget til en lille buffet.

Traditionen tro vil vi under festen også afhandle vores årlige generalforsamling. Hertil er det meget vigtigt, at muligst mange af jer finder vejen til Medborgerhuset denne dag. Følgende punkter er givet som en dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
2. Foreningens regnskab og revisorernes bereting samt decharge.
3. Kontingentfastsættelse
4. Valg til bestyrelsen
5. Valg af 2 revisorer
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt Eventuelle

Forslag til dagsordenen så send op til 15.02. til bestyrelsen.

For jeres børn er der mulighed for at holde et loppemarked, så hvis nogle af dem evt. gerne vil af med nogle gamle julegaver eller andre ting er de velkommen til at sælge dem denne dag.

Vi ses!