SdU

Hvem vi er og hvad vi står for

SdU er paraplyorganisation for de danske idræts- og ungdomsforeninger i Sydslesvig med ialt ca. 12.000 medlemmer. 59 foreninger og tre landsdelsorganisationer med omkring 30 grupper er tilsluttet SdU. De tilsluttede foreninger rækker lige fra store idrætsforeninger med op til 1.000 medlemmer til små foreninger i landsdelen med en snes medlemmer. Foreningerne tilbyder en bred vifte af aktiviteter inden for idræt og kultur. Landsdelsorganisationerne Dansk Spejderkorps i Sydslesvig (DSS), FDF Sydslesvig og Menighedernes Børne- og Ungdomsarbejde (MBU) er organiseret centralt i grupper i hele Sydslesvig. SdU driver desuden 11 fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber, lejrskole og kursuscentret Christianslyst, Aktivitetshuset i Flensborg, Idrætshallen i Flensborg, Træningshallen i Slesvig, en række idrætsanlæg, klub- og bådhuse, samt lejrfaciliteter for de tilsluttede foreninger og landsdelsorganisationer.

Idræt, kultur og kurser

De fleste idrætslige og kulturelle aktiviteter foregår i foreningsregi eller foretages i landsdelsorganisationernes grupper. På det tværfaglige område er der nedsat en række aktivitetsudvalg, der bl.a. gennemfører stævner, turneringer, lejre, kurser, udstillinger, koncerter og lederuddannelser. SdU samarbejder med en række ungdomsorganisationer i Danmark, det øvrige Skandinavien og Tyskland. Desuden medvirker SdU i europæiske mindretalsorganisationers arbejde.

SdU's fritidshjem og klubber

I 1949 begyndte SdU at etablere klubfaciliteter til uorganiserede unge. Siden da har fritidshjemmene udviklet sig til flerstrengede institutioner med både fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber. Fem institutioner ligger i Flensborg, mens resten er fordelt over hele landsdelen fra Vesterland på Sild til Bydelsdorf i det sydligste hjørne af Sydslesvig.


Über uns

Freizeit mit Inhalt

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (der dänische Jugendverband Südschleswigs), SdU, hat ein Hauptziel: Die Förderung der dänischen Kinder- und Jugendarbeit in Südschleswig.

Durch Sport, kulturelle und pädagogische Angebote werden Erlebnisse mit Inhalt für unsere Mitglieder geschaffen. Vor diesem Hintergrund findet ein breites Angebot von Veranstaltungen in Vereinsregie, in den regionalen Organisationen oder in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen statt.

SdU ist eine Organisation in ständiger Entwicklung. Durch unsere engen Verbindungen nach Dänemark, zu unserer örtlichen Gemeinschaft und auf europäischer Ebene versuchen wir, ständig den Finger am Puls der Zeit zu haben.

Fakten über SdU

SdU ist die Dachorganisation der dänischen Sport- und Jugendvereine in Südschleswig mit insgesamt 12.000 Mitgliedern. SdU hat 65 Vereine mit Angeboten von Badminton bis Modellfliegen. Angegliedert sind auch Dansk Spejderkorps in Sydslesvig (Dänisches Pfadfinderkorps in Südschleswig), FDF Sydslesvig (Christliche Pfadfinder/innen) in Südschleswig) und Menighedernes Børne- og Ungdomsarbejde (die Kinder- und Jugendarbeit der dänischen Kirchengemeinde). Die einzelnen Vereine haben zwischen 10 und 1.000 Mitglieder.

SdU betreibt 11 Kinder- und Jugendzentren in einem dreigliedrigen System: Hort, Freizeit und Jugendklub in ganz Südschleswig, das Tagungszentrum Christianslyst, das Aktivitetshuset (Projekt- und Kulturhaus) in Flensburg, zwei Sporthallen, diverse Sportplätze und vieles mehr.